khan hiếm nguồn nước

TP.HCM: Mục tiêu giảm khai thác nước dưới đất còn 100.000m3/ngày đêm
Sở TN&MT TP.HCM vừa có báo cáo sơ kết Đề án phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và chương trình cung cấp nước sạch, chấm dứt khai thác nước ngầm TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030.