kháng thể

Hơn 98% người dân TP.HCM có kháng thể phòng ngừa Covid-19
TP. HCM có 88,2% trong tổng số 839 mẫu thu nhận có kháng thể kháng N protein; có đến 98,7% người dân đã có kháng thể kháng protein S từ nhiễm tự nhiên hoặc đã tiêm vaccine.