Khánh Hòa tìm giải pháp phục hồi san hô ở vịnh Nha Trang

Hoàng Anh|05/07/2022 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương liên quan tìm giải pháp lâu dài để cứu san hô và hệ sinh thái vịnh Nha Trang.

Ngày 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương liên quan về việc xử lý tình trạng suy giảm rạn san hô ở Hòn Mun và vịnh Nha Trang.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao UBND TP. Nha Trang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng vịnh Nha Trang, đặc biệt là tại khu vực Hòn Mun; đồng thời khoanh vùng, thực hiện bảo vệ chặt chẽ các khu vực nhạy cảm, đang có dấu hiệu phục hồi các hệ sinh thái (điển hình là rạn san hô và các bãi giống, bãi đẻ) của Vịnh Nha Trang.

san-ho.jpg
Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP. Nha Trang khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hỗ trợ về kinh phí, phương tiện hoạt động và đảm bảo các điều kiện cần thiết để Ban quản lý vịnh Nha Trang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND TP. Nha Trang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhằm tăng cường hoạt động của đội kiểm tra liên ngành trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trên vịnh Nha Trang.

UBND TP. Nha Trang chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang hiện nay; qua đó, khẩn trương tham mưu sửa đổi, khắc phục các vấn đề còn bất cập, hạn chế, chồng chéo trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang; đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án “Khảo sát phân vùng chức năng khu bảo tồn biển” theo Nghị quyết số 26/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản để làm cơ sở quản lý khoanh vùng chức năng theo quy định.

UBND TP. Nha Trang chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát để có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về hiện trạng, nguyên nhân của sự suy giảm hệ sinh thái rạn san hô khu vực Hòn Mun và khu vực vịnh Nha Trang, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ, phục hồi.

Về giải pháp lâu dài, UBND TP. Nha Trang là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các viện, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang, trình UBND tỉnh rà soát, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25/7/2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa tìm giải pháp phục hồi san hô ở vịnh Nha Trang