vịnh Nha Trang

Khánh Hòa nỗ lực phục hồi hệ sinh thái rạn san hô
UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ, phục hồi rạn san hô nói riêng, hệ sinh thái vịnh Nha Trang nói chung.