vịnh Nha Trang

Tái tạo nguồn lợi thủy sản: Thả các cá giống, hải sâm cát xuống vịnh Nha Trang
Hơn 12.000 con giống các loại đã được thả tại 3 địa điểm nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.