khí hậu

Hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống thủy lợi để ứng phó với biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu xảy (BĐKH) ra thường kéo theo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và dân sinh. Xây dựng và nâng cấp các công trình thủy lợi là một trong những giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những tác động xấu của BĐKH.