khí metan

Kiến nghị cơ sở chăn nuôi lớn thực hiện kiểm kê khí nhà kính
Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) kiến nghị, Việt Nam cần áp dụng và yêu cầu các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn thực hiện kiểm kê khí nhà kính.