không gian xanh đô thị

Hà Nội lập danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp
UBND TP Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm cần xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp.