Không phân cấp cho huyện về hoạt động lấn biển

Phong Anh|09/04/2024 10:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ trình, nội dung dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật liên quan. Việc giao khu vực biển là rất nhạy cảm, do vậy không phân cấp cho huyện.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 145/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển.

Về phương pháp xác định giá đất, Phó Thủ tướng tán thành ý kiến của Bộ Tài chính, các chuyên gia. Việc xác định giá đất đã được quy định đầy đủ tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ. Do đó, yêu cầu dẫn chiếu áp dụng các quy định tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP.

9-trhha.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh không bỏ sót các hoạt động kinh tế, xã hội liên quan đến lấn biển

Bộ trưởng Bộ Tài chính có ý kiến điều khoản chuyển tiếp (Điều 11) là nội dung mới, chưa được Bộ Tư pháp thẩm định. Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát kỹ toàn bộ nội dung của Điều 11, thống nhất phương án xử lý, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Về khoản 3 Điều 4, Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tham dự cuộc họp. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoàn thiện quy định về cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất liên quan, chỉ tiêu sử dụng đất đối với các dự án lấn biển đã hoàn thành lấn biển, đảm bảo cơ sở pháp lý, chặt chẽ, khả thi.

Về Điều 6 quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển, Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của các đại biểu việc giao khu vực biển là rất nhạy cảm, do vậy không phân cấp cho huyện. Thống nhất với nội dung quy định về vấn đề này tại dự thảo căn cứ vào quy mô, mức độ dự án.

Về khoản 3 Điều 7 quy định về đường triều kiệt, Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo hướng cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh xác định đường triều kiệt, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Vấn đề chủ trương đầu tư cần tách ra theo các quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, luật đấu thầu; cần bổ sung 01 điều cho rõ ràng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật về xây dựng.

Về dự toán kinh phí lấn biển, Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung chi phí khác và chi phí liên quan đến lãi vay.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện đầy đủ kết luận nêu trên, nghiên cứu kỹ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, rà soát hồ sơ trình, nội dung dự thảo Nghị định hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật liên quan, Quy chế làm việc của Chính phủ, bám sát quy định tại Điều 190 Luật Đất đai 2024, đảm bảo dự thảo Nghị định có tính khả thi cao.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình Chính phủ, nội dung Tờ trình phải nêu rõ nội dung cũ và đề xuất sửa đổi mới, lý do đề xuất sửa đổi; chỉ lấy ý kiến Thành viên Chính phủ những chính sách mới;...

9-trhha1.jpg
Việc giao khu vực biển là rất nhạy cảm, do vậy không phân cấp cho huyện

Trước đó, chiều 12/3/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển, quy định chi tiết Điều 190, Luật Đất đai (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết dự thảo Nghị định quy định về hoạt động lấn biển phục vụ mục đích phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; không điều chỉnh hoạt động lấn biển phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia khi thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Việt Nam.

Các nội dung quan trọng của Nghị định là: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để lấn biển; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển được xác định để lấn biển; nghiệm thu hoàn thành lấn biển; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất lấn biển; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lấn biển; quy định xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp đã thực hiện nộp hồ sơ đề nghị giao khu vực biển trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, đại diện các bộ, ngành đã trao đổi, thống nhất tính trừ chi phí lấn biển vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quy định chủ đầu tư chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với phần đất được hình thành từ hoạt động lấn biển sau khi có thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành lấn biển và hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng Nghị định cần rà soát, bổ sung các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, cảng biển, cảng cá, khu hậu cần nghề cá trên biển… vào phạm vi điều chỉnh; xây dựng sơ đồ quy trình thực hiện các dự án lấn biển; tách quy trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư lấn biển và hạng mục lấn biển sử dụng nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn tư nhân; quy định rõ mốc thời gian triển khai dự án đầu tư sử dụng đất hình thành từ hoạt động lấn biển; rút ngắn thời gian nghiệm thu hoàn thành lấn biển…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Phát triển quỹ đất theo hướng lấn ra biển là lợi ích quốc gia. Trong hoạt động này, Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Đồng thời kiểm soát để hoạt động lấn biển hài hoà với quản lý, khai thác, sử dụng biển để giữ gìn các giá trị môi trường, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái trong các quy hoạch ngành quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

"Nghị định không được bỏ sót các hoạt động kinh tế, xã hội liên quan đến lấn biển", Phó Thủ tướng lưu ý.

Việc xây dựng Nghị định về lấn biển phải chặt chẽ, khả thi, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật chuyên ngành; phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể. Đồng thời, giảm bớt thủ tục quanh co, trùng lặp và tích hợp thành một bộ thủ tục thống nhất để tối ưu hoá thời gian giải quyết của các bộ, ngành, giảm chi phí, thời gian cho nhà đầu tư…

Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT tiếp thu đầy đủ các ý kiến của bộ, ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không phân cấp cho huyện về hoạt động lấn biển