thẩm định

Bộ Công Thương hoàn thành Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (cơ chế DPPA).