Kiên Giang: Bảo vệ môi trường trong công tác xây dựng nông thôn mới

Lan Anh|23/08/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tỉnh Kiên Giang mục tiêu phấn đấu xây dựng thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

xe-thu-gom-rac-hang-ngay-tai-xa-1661162014202.jpg
Xe thu gom rác hàng ngày tại xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang đã chủ động đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, tỉnh tăng cường công tác bảo vệ môi trường và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, phát triển dịch vụ và ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, Kiên Giang chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chú trọng khai thác được lợi thế địa phương, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng thời tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng trên địa bàn thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, tiêu chí thuộc ngành, đơn vị phụ trách; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở cùng địa phương hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; tăng cường công tác giám sát, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện chương trình. Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Bảo vệ môi trường trong công tác xây dựng nông thôn mới