Kiên Giang: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành văn bản số 116 về thực hiện chính sách phát triển vùng ở các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm theo công văn số 2775 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

 

Hội thảo 3 giảm, 3 tăng trong sản xuất lúa

Theo đó, giai đoạn 2006 – 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2006-2010) đạt 11,6%, tăng hơn giai đoạn trước là 0,5% (giai đoạn 2001-2005 là 11,1%), trong đó, khu vực nông – lâm – thủy sản tăng trưởng khá, bình quân tăng 7,2% và giữ vai trò quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh; công nghiệp – xây dựng tăng 13,1%; dịch vụ tăng 17,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông – lâm – thủy sản từ 46,6% xuống còn 42,7%, tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ từ 28% lên 32,9%. GDP bình quân đầu người đạt 19,72 triệu đồng (tương đương 1.025 USD).

Sản lượng lương thực năm 2006 là 2.744 triệu tấn, năm 2010 đạt 3.497 triệu tấn. Tỷ trọng lúa chất lượng cao từ 65% năm 2006 lên 70% vào năm 2010. Thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, tốc độ tăng trưởng 2006 – 2010 bình quân là 10,6%/năm. Năm 2010 có 11.845 chiếc tàu, công suất bình quân 118 CV/chiếc. Sản lượng khai thác thủy sản từ 305.565 tấn năm 2005 lên 375.687 tấn vào năm 2010.

Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 10,35%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,75 triệu đồng (tương đương 2.490 USD), gấp 1,85 lần so năm 2010.

Năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) ước đạt 51.303 tỷ đồng, đạt 101,66% kế hoạch, tăng 6,57% so với cùng kỳ năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người 37,53 triệu đồng (1.706 USD). Sản lượng lúa 4,151 triệu tấn, đạt 88,36% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 715.140 tấn, đạt 103,31% kế hoạch, tăng 5,59% so cùng kỳ.

Năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2017 theo (giá so sánh 2010) ước tính tăng 7,39% so với cùng kỳ năm 2016. Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao chiếm trên 70% tổng diện tích. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 765.275 tấn, đạt 101,4% kế hoạch năm, tăng 6,83% (tăng 48,90 ngàn tấn) so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm nuôi đạt 65.190 tấn, vượt 3,48% và tăng 14,62% so cùng kỳ.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tăng cường công tác liên kết đào tạo và thu hút lao động là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; thúc đẩy công tác liên kết, đầu tư các công trình trọng điểm như đầu tư xây dựng các công trình kiểm soát lũ ven biên giới, kiểm soát mặn ven biển Tây, cụm thoát lũ ra biển Tây, hệ thống đê biển vùng tứ Giác Long Xuyên (nạo vét, nâng cấp, mở rộng đê, kênh). Kè chống sạt lở đường tỉnh 967 (đoạn từ thứ 7- Cán Gáo tỉnh Kiên Giang nối tới sông Trẹm (tỉnh Cà Mau), đường Quốc lộ N1 (đoạn Tịnh Biên, An Giang – Hà Tiên, Kiên Giang), hệ thống đê vùng bán đảo Cà Mau…

Phối hợp rà soát hệ thống thủy lợi liên kết bảo vệ và quản lý nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp của các tỉnh để bố trí sản xuất đồng bộ phù hợp trong vùng. Xây dựng chuỗi liên kết hỗ trợ sản xuất, bao tiêu sản phẩm ổn định giá thị trường giữa nhà nông và doanh nghiệp. Tạo cơ chế liên kết, phân công, phối hợp trên quy mô vùng trong khâu đột phá về thể chế, đột phá về phát triển nhân lực, đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng tạo đà chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sức hấp dẫn mới thu hút nguồn nhân lực đầu tư toàn xã hội. Phối hợp xây dựng chiến lược thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động ngoài ngân sách.

Trương Anh Sáng