Kiên Giang: Đầu tư cấp nước sạch cho các xã xây dựng nông thôn mới

Quốc Tuấn|18/06/2018 13:30

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường (VSMTNT) tỉnh Kiên Giang đã tích cực huy động vốn đầu tư xây mới, nâng cấp và mở rộng các công trình cấp nước nông thôn, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, giúp các xã hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

>>>Kiên Giang: Thêm một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Người dân Kiên Giang hứng khởi vì có nước sạch để sinh hoạt

Theo đó, hiện nay Trung tâm VSMTNT tỉnh đang trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác 63 hệ thống cấp nước nông thôn. Năm 2017, từ nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh cùng nguồn vốn tài trợ nước ngoài, Trung tâm Nước sạch – VSMTNT tỉnh thực hiện 17 dự án dầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước với tổng số vốn đầu tư 182,6 tỷ đồng. Trong đó hệ thống cấp nước liên xã Mỹ Thuận – Mỹ Hiệp Sơn (Hòn Đất), hệ thống cấp nước xã Tân Khánh Hòa (Giang Thành), nâng cấp mở rộng trạm cấp nước các xã: Thạnh Trị (Tân Hiệp), Ngọc Thành (Giồng Riềng), Bình Giang (Hòn Đất), Giục Tượng (Châu Thành)… Theo đó, tổng số dân nông thông sử dụng nước hợp vệ sinh tăng 28.770 người, nâng tổng số lên 42.431 người dân sủ dụng nước hợp vệ sinh, góp phần nâng tổng số xã lên 40 xã đạt chuẩn là nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Trung tâm nước sạch – VSMTNT tỉnh vẫn còn một số khó khăn, việc triển khai đầu tư cho một số xã điểm xây dựng nông thôn mới gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế; huy động nguồn lực của khối doanh nghiệp tư nhân tham gia cấp nước nông thôn chưa nhiều; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh khá cao, làm hạn chế khả năng tham gia kết nối đồng hồ nước hoặc sử dụng nước rất ít và khó thu tiền.

Theo Ban Giám đốc Trung tâm VSMTNT tỉnh, thời gian tới tăng cường huy động các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nước sạch VSMTNT; tăng cường tu bảo dượng các công trình đã đầu tư vào sử dụng nhằm tăng tuổi thọ cho công trình; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát để khai thác nguồn nước ngầm hợp lý. Đồng thời, phân cấp quản lý để đảm bảo các đơn vị thực hiện chủ động trong việc quản lý. Trung tâm nước sạch VSMTNT tỉnh đa dạng hóa các công nghệ cấp nước, mở rộng tối đa  công suất cấp nước đến hộ gia đình, từng bước hạn chế các công trình cấp nước bằng giếng khoan đường kính nhỏ; thường xuyên tổ chức kiểm tra để đánh giá các tiêu chuẩn của Bộ Y tế về nước dùng cho sinh hoạt. Trung tâm nước sạch- VSMTNT tỉnh tổ chức đào tạo để nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật xây dựng, vận hành các công trình cấp nước. Phấn đấu trong năm 2018, có 94% người dân nông thông sử dụng nước hợp vệ sinh và có 39% tỷ lệ nước dân nông thôn được cấp nước sạch theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế.

Cùng với đó, Trung tâm Nước sạch –  VSMTNT tỉnh tiếp tục huy động các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương, doanh nghiệp; các tổ chức trong và ngoài nước để ưu tiên đầu tư các công trình mở rộng mạng cấp nước sinh hoạt đối với những vùng gần các công trình cấp nước đang hoạt động. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa về cấp nước sạch, huy động nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước nông thôn.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Đầu tư cấp nước sạch cho các xã xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO