Kiên Giang: Tăng cường công tác đảm bảo công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020

Moitruong.net.vn

– Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBND, “Về việc tăng cường công tác đảm bảo công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020”.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn. Lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và đề nghị bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục; sửa chữa ngay các công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

Đối với hồ chứa nước Dương Đông: Đơn vị quản lý hồ tổ chức quan trắc 4 lần/ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày trong điều kiện thời tiết bình thường và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kết phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng Cục thủy lợi.

Cống ngăn mặn Kênh Cụt sát biển ở tỉnh Kiên Giang.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các quy định nhằm tăng cường quản lý về chất lượng công trình đập, hồ chứa nước đang và chuẩn bị xây dựng. Chỉ đạo, kiểm tra đánh giá mức độ an toàn, quyết định việc tích nước bảo đảm an toàn đối với các đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ, cảnh báo kiểm soát an toàn giao thông ở các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc khi có sự cố thiên tai. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành quản lý; có phương án đảm bảo giao thông đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác và đang thi công dở dang.

Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn; rà soát, đánh giá các nội dung không còn phù hợp, điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình thủy lợi và vùng hạ du.

Quốc Tuấn