mùa mưa lũ

Nhiều công trình ngầm tràn ở Thanh Hoá xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng
Nhiều công trình ngầm tràn ở Thanh Hóa đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Mùa mưa lũ, những ngầm tràn này tiềm ẩn hiểm họa khôn lường cho người và phương tiện tham gia giao thông.