Kiên Giang: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường

(Moitruong.net.vn) – UBND huyện Gò Quao (Kiên Giang) vừa phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho các cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường tại huyện Gò Quao

UBND huyện Gò Quao (Kiên Giang) vừa phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện và Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, công chức địa chính-xây dựng, phụ trách môi trường, xây dựng nông thôn mới; Trưởng các ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn; các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ môi trường trên đồng ruộng; hướng dẫn việc thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, nắm vững cách phân loại rác thải. Tại buổi tập huấn các đại biểu còn được nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn các nội dung thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh đó, hướng dẫn quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các biện pháp xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải trong sản xuất, chăn nuôi, sử dụng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh và giữ gìn cảnh quan môi trường.

Qua lớp tập huấn, giúp các đại biểu trang bị những kiến thức cơ bản về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, từ đó triển khai các hoạt động cần thiết, có hiệu quả để áp dụng tại địa phương, đơn vị góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Quốc Tuấn