Kiên Giang: Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X

Moitruong.net.vn

– Chiều ngày 16/6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ X, (nhiệm kỳ 2019-2024).

Chiều ngày 16/6/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ X, (nhiệm kỳ 2019-2024). Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Lâm Hoàng Sa-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Lê Thị Vệ-Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng 266 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân nhân, giai cấp, lực lượng, thành phần xã hội trong tỉnh tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký; thông qua nội quy, chương trình Đại hội. Tại đại hội các đại biểu được nghe các dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2014-2019 và chương trình hành động, nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo kiêm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thảo luận góp ý các nội dung trên; Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình, biểu quyết thống nhất những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Thông qua Đề án nhân sự và hiệp thương cử Đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh các đại biểu tham dự đại hội

Theo đó, dự kiến Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 là 83 người; số lượng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 là 10 người, bao gồm các chức danh: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 6 Ủy viên Thường trực phụ trách Văn phòng và Trưởng, phó các Ban (Phong trào, Dân chủ-Pháp luật, Tôn giáo và Dân tộc, Tuyên giáo).

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang (khóa X), nhiệm kỳ 2009-2014 sẽ chính thức khai mạc sáng 17/6/2009, với nhiều nội dung chính sẽ được trình lên đại hội.

Quốc Tuấn