kinh tế biển

Quảng Nam cần phát huy tiềm năng kinh tế biển
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Quảng Nam sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến 2050, phát huy hơn nữa tiềm năng kinh tế biển để trở thành tỉnh mạnh về biển.