Kỹ thuật số

Lượng khí thải ngành vận tải biển toàn cầu tăng mạnh trong 2 năm qua
UNCTAD cảnh báo tàu biển càng cũ càng tạo ra nhiều khí thải; nhấn mạnh sự cần thiết phải có một thế hệ tàu mới có thể tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả nhất và tích hợp hệ thống kỹ thuật số thông minh.