Lai Châu: Tập huấn bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Moitruong.net.vn) – Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ phòng dân tộc, cán bộ xã, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 huyện Sìn Hồ và Than Uyên.

bảo vệ môi trường

Đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng

Tại Hội nghị, các báo cáo viên thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc đã thông tin về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật và những vấn đề của Luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng dân tộc thiểu số; vai trò của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân bảo vệ môi trường tại gia đình và trong cộng đồng dân cư; việc thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường…

Hội nghị đã cung cấp và cập nhật thêm nhiều thông tin, kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, người có uy tín sống ở vùng dân tộc thiểu số. Những học viên sẽ trở thành các tuyên truyền viên tham gia tuyên truyền, vận động bà con nơi cư trú tích cực cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Trong khi điều kiện sống của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến những hệ quả do môi trường gây ra như: biến đổi khí hậu, mưa đá, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ô nhiễm nguồn nước… ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của đồng bào.

Bùi Thọ