Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản

Minh Khôi|11/05/2023 18:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi trong khai thác khoáng sản.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật khi có văn bản quy phạm pháp luật mới về khoáng sản được ban hành bằng các hình thức phong phú, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, phê duyệt tiền hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư.

khai-thac-khoang-san.jpg
Khai thác khoáng sản (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát các giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp và các quyết định, văn bản cho phép thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt, cho phép để bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi: khai thác khoáng sản khi không có thiết kế mỏ, không đúng thiết kế và công nghệ khai thác đã duyệt; khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, không thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản...

Đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép theo quy định đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gây mất an toàn lao động; gây tổn thất lớn khoáng sản; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn việc khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng nếu phát hiện khoáng sản đảm bảo yêu cầu về chất lượng, trữ lượng làm đá ốp lát, nguyên liệu sản xuất xi măng và vôi công nghiệp trong quá trình quản lý quy hoạch, cấp phép và hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ, kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đúng thiết kế được phê duyệt.

Về phía Sở Công Thương, cần nâng cao chất lượng thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; chỉ cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi đã có Thiết kế mỏ được phê duyệt theo quy định; lượng thuốc nổ được cấp phép sử dụng phải phù hợp với công suất khai thác trong Giấy phép khai thác khoáng sản.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm (nếu có) đối với hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là đối với mỏ đá làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường; tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh xử lý đình chỉ, thu hồi Giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân khai thác mất an toàn lao động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch tỉnh, trong đó có “Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh” để bảo đảm căn cứ cấp phép hoạt động khoáng sản nhằm cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng, đơn vị chức năng và Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác khoáng sản trái phép.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và thực hiện công khai kết quả xử lý theo quy định nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sản.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí, nhất là định hướng thông tin mạng xã hội trong việc đấu tranh phê phán, lên án đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản