Lạng Sơn: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Thanh Thanh|30/05/2024 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2024.

Theo đó, Sở TN&MT Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 1347/STNMT-MT về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra các hoạt động như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo; đổi mới phương thức, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, mạng xã hội, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

lang-son-bien.jpg
Sở TN&MT Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 1347/STNMT-MT về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Đồng thời, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về quản lý, sử dụng bền vững không gian biển; công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo; ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển.

Sở TN&MT tỉnh chỉ đạo khai thác, đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường; hạn chế thấp nhất có thể tác động của thiên tai; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; điều tra, nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, cần phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như Chiến dịch ra quân làm khuôn viên cơ quan, nơi ở, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường… 

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển và hải đảo.

Cùng với đó, sẽ tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường; tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Bài liên quan
  • PetroVietnam hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam
    Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay, Petrovietnam đã trao tặng lá cờ có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho ngư dân tỉnh Nghệ An; ra quân làm sạch bãi biển, trồng cây xanh tại làng chài Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam