Long An: Nhiều động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Thanh Thanh|27/05/2024 08:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

“Bảo đảm cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” chính là chủ đề của các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Theo đó, hướng đến Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An ban hành kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Cụ thể, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mục tiêu thực hiện các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước,…

Đồng thời, bảo đảm vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

longan-moitruongthegioi.jpg
Long An thực hiện nhiều động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Các nội dung thực hiện gồm các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương. Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

Tiếp theo, tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.

Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Trong kế hoạch được ban hành, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp địa phương đẩy mạnh hoạt động truyền thông; đôn đốc địa phương và nhân dân tham gia xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trạm cấp nước, nhà vệ sinh đảm bảo hoạt động đạt chất lượng và bền vững.

Đối với UBND các huyện, thị xã,thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực, trong đó khẩn trương thực hiện đầu tư các công trình cấp nước đã được giao chỉ tiêu, củng cố công tác quản lý công trình cấp nước sau đầu tư; đảm bảo chất lượng, tính bền vững của công trình.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Nhiều động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024