Ngày Môi trường Thế giới

Xã Nghi Đức (TP Vinh) – Những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt về công tác bảo vệ môi trường
Là xã nông thôn mới thuộc ngoại thành thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xã Nghi Đức có diện tích 5,66 km2 với tổng dân số 7.400 người. Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, vấn đề môi trường ô nhiễm như rác thải sinh hoạt, xây dựng, nước thải, khói bụi... thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy, công tác bảo vệ môi trường nơi đây luôn được địa phương quan tâm thực hiện.