Hà Tĩnh: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

Thanh Thanh|29/05/2024 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tổ chức loạt hoạt động vì môi trường.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn và người dân trước khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, lập dự án đầu tư và hoạt động có sử dụng đất phải xem xét tác động đến môi trường đất, đề xuất giải pháp phòng, ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo vệ môi trường đất; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đất trong quá trình triển khai dự án đầu tư hoặc các hoạt động sử dụng đất, bảo đảm không làm ô nhiễm, suy giảm, thoái hóa chất lượng đất, không làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

UBND tỉnh khuyến khích đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững nhằm hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu.

ha-tinh-moitruongthegioi.png
Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tổ chức loạt hoạt động vì môi trường

Đồng thời tuyên truyền các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn phải có trách nhiệm thực hiện việc điều tra, đánh giá chi tiết khu vực đất bị ô nhiễm; xây dựng và thực hiện phương án xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, phát triển sinh kế cho người dân ở vùng đất có nguy cơ xói mòn, trơ sỏi đá, sa mạc hóa, áp dụng các giải pháp tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước và bảo vệ môi trường đất trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần điều tra, đánh giá thực trạng các vùng đất hoang hóa trên địa bàn; tăng cường triển khai sâu rộng mô hình hiệu quả trong việc phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa đặc biệt là những khu vực ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng sa mạc hóa; có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa trên địa bàn. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động phục hồi môi trường đất, chống sa mạc hóa, bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên của đất nước.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp (đặc biệt là hoạt động chăn nuôi và canh tác nông nghiệp) trên địa bàn quản lý đảm bảo chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia.

Các cơ quan, ban, ngành cần tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quản lý (thực hiện chậm nhất ngày 31/12/2024), khuyến khích phân loại riêng chất thải nguy hại từ hộ gia đình, tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ hoặc làm thức ăn chăn nuôi.

Đối với Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất, cụ thể là tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều tra, đánh giá sơ bộ, phân loại chất lượng môi trường đất; xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường đất. Rà soát, báo cáo Bộ TN&MT về danh mục các khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, Sở cần tham mưu UBND tỉnh điều tra, đánh giá chi tiết, xây dựng phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn; công bố thông tin cho cộng đồng về kết quả xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường; báo cáo Bộ TN&MT về kết quả thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất các khu vực này.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2024, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động thiết thực, hiệu quả. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 đạt tính lan tỏa cao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường