Lượng nước các hồ chứa lưu vực Vu Gia – Thu Bồn chưa đạt đủ dung tích thiết kế

– Theo dự báo của Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, trong tháng 12 này lưu vực Vu Gia – Thu Bồn có lượng mưa bình quân là 266mm do vậy lượng nước về các hồ chứa đạt bình quân 81,51%, tuy nhiên một số hồ có dung tích lớn như hồ Việt An có dung tích hữu ích là 20,124 triệu m3 thì dung tích đến hết tháng 12 cũng chỉ đạt 57,7%, hồ Vĩnh Trinh có dung tích 19,7 triệu m3 cũng chỉ đạt 52,23% dung tích thiết kế, hồ Đồng Nghệ đến hết tháng 12 dự báo nguồn nước đạt 57,2%…

>>> Bình Dương: 88 nguồn thải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động

>>> Bất cập trong quản lý công trình thủy lợi

Nguyên nhân khiến lượng nước mới đạt 57,2% là do lượng mưa lũy tích đến thời điểm hiện tại thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm là 62,83%. Trong khi đó các thủy điện tham gia bổ sung nước cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn hiện mới đạt 12,89% dung tích hữu ích thiết kế, hiện mực nước các hồ thủy điện mới cao hơn mực nước chết khoảng từ 1,5 – 6m.

Theo kế hoạch sản xuất, nhu cầu nước trung vụ ĐX 2018 – 2019 của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là 246,38 triệu m3. Từ dự báo nguồn nước đến ngày 30/04/2019 và kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy 17 công trình đáp ứng đủ nước tưới cho 18.715,22ha lúa trong vụ ĐX tới đây, đạt 100% diện tích theo kế hoạch.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên do mưa ít hơn mọi năm nên lượng nước cung cấp cho nước ngầm và nước mặt được dự báo sẽ thấp hơn mức TBNN. Như vậy, đối với những vùng sản xuất nông nghiệp ngoài các công trình thủy lợi thì tình hình hạn hán trong vụ ĐX 2018 – 2019 được dự báo có khả năng xảy ra.

Từ thực tế này Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã khuyến cáo chính quyền địa phương tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn phải sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả thuộc phạm vi các công trình thủy lợi trong vụ ĐX 2018 – 2019 để đảm bảo nguồn nước cho vụ Hè Thu 2019. Đối với vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi có khả năng xảy ra hạn hán ngay vụ ĐX thì chính quyền địa phương cần tích trữ nước, đồng thời sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng…

Thu Hà (T/h)