mưa giông

Bắc Bộ sắp đón một đợt mưa lớn diện rộng
Từ khoảng ngày 09-12/9 ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa dông diện rộng.