mùa khô

Cà Mau: Tập trung nguồn lực giữ rừng U Minh Hạ trong mùa khô
Tỉnh Cà Mau đang bước vào những tháng cao điểm của mùa khô năm 2023. Vì vậy, nâng cao ý thức, đồng thời tập trung nguồn lực bảo vệ rừng U Minh Hạ được địa phương lên kế hoạch và triển khai từ sớm.