mùa khô

Nhiều hồ chứa ở Ninh Thuận thiếu nước ngay trong mùa mưa
Do các hồ chứa chủ yếu là nhỏ nên không đủ nước tưới trong mùa khô nhưng phải xả trong mùa mưa, mặt khác trong mùa mưa nhiều hồ vẫn không có nước để tích.