mùa khô

Yên Bái chủ động các biện pháp phòng, chống cháy rừng
Vào mùa khô, trên địa bàn tỉnh Yên Bái thường xảy ra cháy rừng; trong đó, nhiều vụ cháy xuất phát từ đốt nương, dọn thực bì. Địa phương đã chủ động các biện pháp phòng, chống cháy rừng.