năm học 2021-2022

Tỉnh Trà Vinh không thu học phí trong năm học 2021-2022
Moitruong.net.vn – Trà Vinh không thu học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.