Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023

Hoàng An|01/02/2023 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sở Y tế Hà Nội vừa xây dựng Kế hoạch số 282/KH-SYT về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn ngành Y tế Hà Nội năm 2023.

Cụ thể, về nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn như Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

nhiem-khuan.jpg
Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023

Ngoài ra là các Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu vực phẫu thuật; Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong khám, chữa bệnh; Quyết định số 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh; Thông tư số 20/2021/TT-BYT Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường…

Về tổ chức hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, kiện toàn và củng cố Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa/tổ, màng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn tại các đơn vị theo quy định tại Điều 17, Chương III, Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Kế hoạch bổ sung nhân lực có năng lực và trình độ chuyên môn cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bộ phận giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn. Đảm bảo chế độ và điều kiện làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Về triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn của Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế.

Các đơn vị tăng cường vệ sinh tay, đảm bảo việc thực hiện vệ sinh tay của cán bộ, nhân viên y yế, học sinh, sinh viên thực tập đúng chỉ định và đúng kỹ thuật của Bộ Y tế; Có đủ phương tiện và hướng dẫn cho người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện vệ sinh tay.

Các đơn vị đảm bảo các nguyên tắc vô khuẩn trong chăm sóc, điều trị người bệnh; thực hiện làm sạch, khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ và trang thiết bị chăm sóc điều trị người bệnh đúng quy định; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cách ly, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Các cơ sở y tế tăng cường công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, tổ chức điều tra cắt ngang nhiễm khuẩn bệnh viện, có các biện pháp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Các đơn vị thực hiện vệ sinh khu vực phẫu thuật, thủ thuật, buồng bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp.

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải đúng quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trong công tác đào tạo, tập huấn và nghiên cứu khoa học, các đơn vị triển khai tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập huấn, cập nhật kiến thức và kỹ năng về kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ năng kiểm tra, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ các quy trình kỹ thuật liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phối hợp giám sát vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh; Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp về lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.

Song song đó, các đơn vị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo nguyên tắc một chiều.

Ngoài ra, các cơ sở y tế bổ sung các trang thiết bị, phương tiện thiết yếu đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng các quy định hiện hành (phương tiện khử khuẩn, tiệt khuẩn thiết bị, dụng cụ, phương tiện chăm sóc người bệnh, vệ sinh tay, phòng hộ cá nhân…).

Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn trong hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng; Phối hợp kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo các cấp độ.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện thống kê báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất các biện pháp khắc phục tồn tại, đồng thời theo dõi, đánh giá lại kết quả khắc phục tồn tại khi đã kiểm tra để đảm bảo hiệu quả hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023