ngành thủy sản

Ngành thủy sản Tuyên Quang bảo đảm an toàn mùa mưa bão
Trong mùa mưa bão, nguy cơ thất thoát sản phẩm khi xảy ra tình huống thiên tai. Vì vậy ngành Nông nghiệp, các địa phương tỉnh Tuyên Quang đang tích cực triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra, bảo đảm an toàn vùng nuôi thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại.