ngày đại dương thế giới

Phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, phát triển kinh tế xanh
Thể hiện vai trò là cơ quan báo chí trong lĩnh vực môi trường uy tín tại Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã truyền tải những chính sách, thông điệp tốt đẹp đóng góp vào phát triển kinh tế xanh, bền vững của đất nước thông qua các bài viết đăng tải trên ấn phẩm Tạp chí in, Tạp chí điện tử cùng các chương trình tọa đàm, diễn đàn thời gian qua.