Thanh Hóa: Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023

Nguyễn Trường|04/06/2023 17:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 135/KH-UBND, yêu cầu các sở, cơ quan và UBND huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2023, phải được diễn ra một cách đồng bộ, thu hút được sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

W_thanh-hoa-1.jpg
Nhiều hoạt động sôi nổi được các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị truyền thông và lực lượng làm công tác tuyên truyền về môi trường để tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương Thế giới; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Các đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

W_thanh-hoa-2.jpg
Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Nhi ra quân làm sạch môi trường cơ quan

Các hoạt động cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp Nhân dân các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương và của tỉnh liên quan đến biển, đảo; bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học, như: Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 20/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Bảo vệ môi trường 2020; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/1/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

W_thanh-hoa-3.jpg
Các bạn trẻ yêu môi trường trong các nhóm: 36 xanh, Vì một Việt Nam xanh, tổ chức nhặt rác ở dưới gầm cầu Nguyệt Viên, xã Hoằng Quang, tp Thanh Hóa

Tăng cường các hoạt động để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và các vùng đất ngập mặn quan trọng khác; bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen; đặc biệt là áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển; khai thác, đánh bắt thủy hải sản an toàn, bền vững, chủ động ứng phó có hiệu quả với biển đổi khí hậu và nước biển dâng; điều tra nghiên cứu khoa học biển, hải đảo cũng như hệ thống thông tin thủy triều, hải văn để phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa, đặc biệt là các vùng ven biển và trên các đảo; tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch bờ biển, dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực: bờ kè biển, khu du lịch biển, khu neo đậu, cảng cá, chợ đầu mối ven biển; tổ chức trồng cây xanh chống xói lở bờ biển.

Thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời, vùng biển và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

W_thanh-hoa-5.jpg
W_thanh-hoa-4.jpg
Đoàn viên thanh niên huyện Mường Lát hỗ trợ người dân gặt lúa, một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến biển, đảo; bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.

Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Quảng Xương, các cơ quan Báo, Đài và các đơn vị liên quan tổ chức tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vùng biển huyện Quảng Xương nhằm tiếp sức, động viên tinh thần cho ngư dân vùng biển vươn khơi bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ công tác tại Đảo Mê của tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023