chống rác thải nhựa

Vĩnh Phúc: Ngành Giáo dục Phúc Yên đẩy mạnh phòng, chống rác thải nhựa
Thời gian qua, ngành Giáo dục thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh phong trào phòng, chống rác thải nhựa nhằm nâng cao ý thức, tạo chuyển biến trong hành động trong học sinh.