chống rác thải nhựa

Quảng Nam: Tập huấn cho thanh niên cách phân loại rác và chống rác thải nhựa
Ngày 6/10, Thị đoàn Điện Bàn phối hợp với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2023 với chủ đề “Phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường theo hướng bền vững”.