chống rác thải nhựa

Tuy An (Phú Yên): Đưa mô hình Ngôi nhà xanh, phòng chống rác thải nhựa vào hoạt động
Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên xã An Định (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vừa khánh thành, đưa mô hình Ngôi nhà xanh phòng chống rác thải nhựa đi vào hoạt động.