ngày quốc tế lao động

Lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân tại Việt Nam
Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức kỷ niệm mít tinh trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn người lao động.