Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Hôm nay (27/7), kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ngày mà cả dân tộc thành kính tri ân những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do, vì vẹn toàn núi sông và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.