Ngày Trái Đất

[Infographic] Những biện pháp giúp giảm thiểu sự nóng lên của Trái Đất
Moitruong.net.vn – Ngày Trái Đất năm 2022 có chủ đề “Đầu tư vào Hành tinh của chúng ta” nhằm nâng cao nhận thức của con người trong việc bảo vệ môi trường sống, góp sức vào việc giảm thiểu sự nóng lên của Trái Đất.