Bài 3: Nghệ An chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm Khu liên hợp chất thải rắn Nghi Yên gây ô nhiễm môi trường

(Moitruong.net.vn) Sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải loạt bài về việc Dân khổ sở vì Khu liên hợp chất thải rắn Nghi Yên gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Nghệ An đã có ý kiến giao Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND thành phố Vinh và UBND huyện Nghi Lộc khẩn trương kiểm tra và xử lý.

Nghệ An: Dân khổ sở vì Khu liên hợp chất thải rắn Nghi Yên gây ô nhiễm môi trường

Nghệ An – Bài 2: Huyện Nghi Lộc đề nghị Tỉnh vào cuộc xử lý nghiêm vấn đề xả thải tại Khu xử lý rác Nghi Yên

Theo đó, ngày 24/8/2018 Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn đăng tải bài viết “Nghệ An: Dân khổ sở vì Khu liên hợp chất thải rắn Nghi Yên gây ô nhiễm môi trường” phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường sống xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên được xây dựng nhằm thay thế bãi rác cũ tại xã Hưng Đông (TP. Vinh) gây ô nhiễm môi trường, tra tấn người dân tại thôn Công Đình, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An suốt nhiều năm qua, nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Văn bản UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Ngay sau khi nhận được thông tin Moitruong.net.vn phản ánh, UBND tỉnh Nghệ An đã kip thời ban hành văn bản số 6494/UBND-CN ngày 27/8/2018 chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu.

Cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường có ý kiến như sau: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND thành phố Vinh và UBND huyện Nghi Lộc khẩn trường kiểm tra vấn đề báo phản ánh, xử lý các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2018 và trả lời báo”.

Thu Hà