Nghệ An: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 3 phương án dạy học ứng phó với dịch Covid-19

Moitruong.net.vn

– Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện tại Nghệ An đang duy trì hình thức dạy học trực tuyến gắn với trực tiếp để đảm bảo chất lượng dạy và học ở các nhà trường.

Năm học 2020-2021, Nghệ An mặc dù diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, nhưng ngành giáo dục không có cán bộ, giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19. Phát huy thành tích đó, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn xây dựng Phương án dạy học ứng phó dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

Theo đó, có 3 phương án dạy học trong tình hình các địa phương thực hiện dạy học theo Chỉ thị 15, 16 và 19.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 Tp. Vinh học trực tuyến

Khi thực hiện dạy học theo Chỉ thị 15: Học trực tiếp theo hình thức chia đôi lớp thành lớp chẵn và lớp lẻ. Lớp chẵn học vào thứ 2,4,6, lớp lẻ học vào thứ 3,5,7.

Riêng với cấp Tiểu học, các trường có số học sinh lớn, vùng có nguy cơ lây nhiễm cao cần kết hợp chia học sinh theo ca, các khối 1, 2, 5 học buổi sáng, các khối 3, 4 học buổi chiều.

Các trường rà soát, xây dựng kế hoạch giáo dục để thực hiện, bao gồm nội dung và thời lượng để dạy học trực tiếp, nội dung và thời lượng học trực tuyến.

Bố trí thời khóa biểu trực tuyến, trực tiếp phải phù hợp để giáo viên thực hiện kế hoạch giáo dục đảm bảo tính khoa học. Đối với các vùng đô thị, vùng có điều kiện thuận lợi có thể tăng thời lượng dạy học trực tuyến.

Đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 sẽ triển khai dạy học trực tuyến. Riêng đối với các huyện miền núi kết hợp dạy học trực tuyến và hình thức giao bài đến trường lẻ và dạy tại trường.

Đối với địa phương thực hiện Chỉ thị 19 sẽ thực hiện dạy học trực tiếp và áp dụng hình thức chia ca, chia khối.

Cũng theo phương án trên, bậc học Mầm non sẽ tập trung “Ngày hội đến trường của Bé” vào ngày 04/10/2021. Hiện còn 64 trường mầm non ở một số địa phương đang được trưng dụng để cách ly bệnh nhân nhiễm Coovid-19. Dự kiến đến cuối tháng 9 tất cả trường này sẽ được bàn giao cho ngành giáo dục để học sinh bậc Mầm non vào học.

Các địa phương thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 chưa cho trẻ đến trường. Với các địa phương thực hiện Chỉ thị 19 chỉ cho trẻ đến trường đối với các trường đã đảm bảo an toàn, đồng thời nhà trường phải thực hiện chăm sóc, giáo đục trẻ đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Kế Hùng