người dân

Hà Nội sẽ di dời toàn bộ người dân khỏi 10 chung cư cũ nguy hiểm cấp D
Đối với 10 khu chung cư cũ, các quận khẩn trương triển khai thực hiện công tác di dời toàn bộ hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D, chậm nhất trong quý I/2023.