Người Tày

Cây nêu – Nơi ký thác tâm linh của người Tây Nguyên
Moitruong.net.vn – Dọc trên dải đất Trường Sơn – Tây Nguyên, không có lễ hội lớn nào của cư dân bản địa mà lại vắng bóng cây nêu (còn gọi là cột cúng). Cây nêu vừa là hình tượng nghệ thuật kiến trúc, vừa là biểu tượng tâm linh trong các nghi lễ truyền thống của các dân tộc bản địa nơi đây.