người thiệt mạng

Malawi: 99 người thiệt mạng do bão Freddy
Theo Bộ Quản lý và ứng phó thảm họa Malawi, cơn bão nhiệt đới Freddy đã gây ảnh hưởng nặng nề tại 10 khu vực, cướp đi sinh mạng của 99 người dân.