nguồn nước sinh hoạt

[Góc nhìn tuần qua] Đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó xâm nhập mặn
Xâm nhập mặn không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt của người dân.