nguyên nhân cá chết hàng loạt

Xác định nguyên nhân tình trạng cá chết hàng loạt trên rạch Tây Ninh
Liên tiếp những ngày qua, trên rạch Tây Ninh xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt khiến nguồn nước trong rạch chuyển sang màu đen thẩm, bốc mùi hôi thối.