Nhà hát Lớn Hà Nội

Khai mạc Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam
Tối 18/7, lễ khai mạc "Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam" và chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội.