Nhật Bản

Nhật Bản: Khí thải gây hiệu ứng nhà kính giảm 2,5%, mức thấp kỷ lục
Nhờ khí thải giảm trong các ngành dịch vụ và công nghiệp, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản giảm 2,5% đạt mức thấp kỷ lục trong năm tài chính 2022/23.