Nông sản Việt

Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản chuyển giao công nghệ để nông sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu nước bạn
Tiếp Chủ tịch danh dự Liên đoàn Kinh tế Kyushu (Nhật Bản), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị phía Nhật Bản chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể chế biến sản phẩm nông sản đáp ứng yêu cầu của thị trường Nhật Bản.