nước Anh

Hồ thủy điện Trị An cạn nước gây khó khăn cho ngư dân nuôi cá bè
Thời gian qua, mực nước của hồ Trị An giảm sâu nhất trong khoảng 13 năm, tiệm cận mực nước chết, điều này đã gây khó khăn rất lớn cho hoạt động nuôi và đánh bắt thủy sản trên hồ.