Nước sông Tiền, sông Hậu chưa đảm bảo theo chuẩn chất lượng nước mặt

Moitruong.net.vn

– Nguồn nước tại sông Tiền và sông Hậu bị ô nhiễm chủ yếu bởi vi sinh, chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao, nồng độ oxy hòa tan trong nước thấp.

Ảnh minh họa

Theo đó, kết quả quan trắc nước mặt tại đầu nguồn sông Tiền, đầu nguồn và hạ nguồn sông Hậu đoạn chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong đợt 3/2019 của Sở TN-MT An Giang cho thấy chưa đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Sở TN-MT An Giang đề nghị UBND cấp huyện thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước cho UBND cấp xã để kịp thời cảnh báo cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng nguồn nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực có hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Ngọc Diễm (T/h)