sông Tiền

Triều cường và xâm nhập mặn trên sông Tiền vào đợt mới
Hiện nay, trên tuyến sông Tiền đang vào đợt triều cường mới, dự kiến kéo dài từ ngày 25 - 28/2 (từ ngày 16 đến 19 tháng Giêng âm lịch).