Tiền Giang đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt mùa khô 2023

Tuấn Kiệt|12/01/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhằm ứng phó với thiên tai, bào vệ sản xuất trong mùa khô 2023, Tiền Giang đang khẩn trương thi công 6 cống đập ngăn mặn, trữ ngọt tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 gồm: Cái Sơn, Mù U, Hai Tân, Cây Cồng, Phú Phong và Rạch Gầm với tổng kinh phí đầu tư khoảng 864 tỷ đồng.

Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến Nhân dân về diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết để chủ động ứng phó với tinh thần tích cực, khẩn trương, cảnh giác cao, nhất là diễn biến của tình hình hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Tăng cường kiểm tra và lập kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình ngăn mặn, dẫn và trữ nước ngọt, để chủ động đáp ứng kịp thời công tác ngăn mặn, dẫn và trữ nước ngọt, chủ động đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn; đặc biệt, các địa phương phía Đông phải chủ động lập kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với hạn, xâm nhập mặn, cháy rừng vào mùa khô 2022 - 2023 chi tiết, cụ thể cho từng vùng, từng khu vực dự án, từng địa phương, đơn vị để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xấu xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau:

ung-pho-voi-han-man.jpg
Các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang chủ động các phương án ứng phó với hạn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong mùa khô năm 2023

Tổ chức kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, lập kế hoạch duy tu, sửa chữa nâng cấp các công trình ngăn mặn, dẫn và trữ ngọt; bảo trì, bảo dưỡng các giếng khoan dự phòng phục vụ sản xuất đã được tỉnh đầu tư trong các năm qua để đưa vào vận hành kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra; rà soát những khu vực có khả năng thiếu nước, hạn hán, mặn xâm nhập trên địa bàn để chủ động xây dựng Kế hoạch, Phương án phòng, chống hạn, mặn xâm nhập bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân năm 2022 - 2023 và vụ Xuân hè năm 2023, đặc biệt phải có biện pháp gieo trồng hợp lý, quan tâm giải pháp cấp nước, trữ nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân trong trường hợp nguồn nước bị thiếu hụt.

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt đảm bảo sử dụng nước hiệu quả. Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn nước, có biện pháp hướng dẫn Nhân dân gieo trồng và bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý. Đối với những vùng không đảm bảo nguồn nước tưới cho suốt vụ phải khuyến cáo Nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện của địa phương.

Thường xuyên thông báo cho Nhân dân biết tình hình hạn, xâm nhập mặn để người dân chủ động chuẩn bị các phương tiện bơm và tổ chức tốt việc bơm tưới phục vụ sản xuất trong mùa khô. Tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng tiết kiệm nước và giữ vệ sinh nguồn nước, không xả rác và nước nhiễm bẩn vào nguồn cung cấp nước, nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước trong mùa khô.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Phương án của UBND tỉnh về quản lý, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát chất lượng nguồn nước, không để tái diễn tình trạng lục bình bùng phát trở lại trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của lục bình; ý thức tự giác, giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác, các vật dụng bị hư, xác động vật chết xuống lòng sông, kênh, rạch... chất chà hay một số dụng cụ bắt cá gây khó khăn cho việc thực hiện quản lý, duy trì vớt lục bình đảm bảo thông thoáng lòng sông, kênh, rạch.

Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện nạo vét các tuyến kênh cấp 2, cấp 3 để trữ nước, bơm chuyền cứu lúa. Bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống hạn, mặn đảm bảo sản xuất không để tình trạng kênh, mương bồi lắng gây thiếu nước tưới. Đối với những khu vực có cao trình mặt ruộng thấp (từ +0,3m đến +0,5m) phải tổ chức tôn cao bờ bao, bờ thửa để bảo vệ những vùng trũng khi hệ thống kênh làm nhiệm vụ tích trữ nước. Biểu dương, khuyến khích những địa phương, tổ chức, cá nhân có những đề xuất, sáng kiến về phòng, chống, ứng phó với hạn, mặn hiệu quả.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh): Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang thường xuyên theo dõi diễn biến hạn, mặn, đặc biệt theo dõi chặt chẽ hướng xâm nhập mặn từ phía sông Vàm Cỏ và sông Hàm Luông (tỉnh Bến Tre); thông báo tình hình diễn biến mặn, mực nước và vận hành công trình trong ngày trên bản tin Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để Nhân dân biết chủ động sản xuất. Đánh giá tình hình nguồn nước trên sông, kênh, rạch và nguồn nước trữ nội đồng để thông báo kịp thời cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị có liên quan và Nhân dân biết để có biện pháp chỉ đạo, đối phó; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và địa phương: Nghiên cứu, khuyến cáo Nhân dân các vùng nuôi trồng thủy sản thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết (nắng nóng, hạn, xâm nhập mặn,..) và kết quả quan trắc môi trường để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước ngọt cho phù hợp; điều chỉnh khuyến cáo lịch thời vụ, thả nuôi trong điều kiện nhiệt độ và độ mặn cho phép; triển khai thực hiện công tác phòng, chống hạn, mặn, cháy rừng mùa khô năm 2023.

Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp cấp nước hộ gia đình và công trình cấp nước tập trung; rà soát quy định về quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn... Định kỳ hàng tuần, tháng hoặc đột xuất tổng hợp tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống hạn, mặn và cháy rừng báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh nguồn nước, bảo vệ môi trường, không để tái diễn tình trạng lục bình bùng phát trở lại trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xấu về môi trường, nhất là môi trường nước mặt trong vùng dự án Ngọt hóa Gò Công và dự án Phú Thạnh - Phú Đông.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và địa phương thường xuyên kiểm tra chất lượng nước cung cấp cho Nhân dân ở các hệ thống cấp nước tập trung, hướng dẫn Nhân dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Có giải pháp xử lý tốt các tình huống xấu về dịch bệnh.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí các nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các công trình, dự án liên quan đến phòng, chống hạn, mặn và cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang: Chủ động tổ chức tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình cống dưới đê cũng như cống đầu mối để sẵn sàng lấy, cấp nước, ngăn mặn và tiêu nước phục vụ sản xuất. Xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ có hiệu quả cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trong mùa khô đảm bảo tiết kiệm chi phí thấp nhất...

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang: Chuẩn bị tốt công tác đảm bảo nguồn nước đối với các trạm cấp nước bị ảnh hưởng khi hạn, mặn kéo dài: Nạo vét các ao chứa và chủ động bơm bổ cấp nguồn nước để tăng khả năng trữ ngọt; theo dõi liên tục độ mặn trên sông để đảm bảo nước bổ cấp vào ao trữ nước theo chuẩn quy định. Chuẩn bị tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, các thiết bị, hóa chất dự phòng...; bảo trì các giếng khoan dự phòng để sẵn sàng vận hành bơm bổ cấp cho nguồn nước cấp cho người dân ở khu vực thành phố Mỹ Tho và các huyện phía Đông khi nguồn nước mặt có độ mặn vượt quy chuẩn cho phép; nâng cấp, cải tạo hệ thống tuyến ống cấp nước hiện hữu để tiếp nhận, phân phối nguồn nước từ Nhà máy nước Đồng Tâm đến các trạm trên địa bàn các huyện phía Đông theo công suất và áp lực thiết kế. Phối hợp cùng địa phương (cấp huyện, xã, ấp) để tổ chức mở và quản lý các điểm cấp nước công cộng phục vụ cho Nhân dân vùng ngoài trạm cấp nước; chịu trách nhiệm bảo quản, thanh toán, quyết toán chi phí mở các điểm cấp nước và lượng nước phục vụ Nhân dân khi mùa khô kết thúc...

Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang thường xuyên theo dõi, cập nhật, dự báo kịp thời về diễn biến của thời tiết (hạn, xâm nhập mặn...) báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) và thông báo cho UBND các huyện, thành phố, thị xã để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống, ứng phó với hạn, xâm nhập mặn có hiệu quả.

Bài liên quan
  • Tiền Giang: Nguy cơ ô nhiễm môi trường vì bãi rác "khủng"
    Tính đến nay, bãi rác Tân Lập tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang chứa hơn 1 triệu tấn rác trên diện tích khoảng 14 ha đất nhưng việc xử lý rác thải tại đây chỉ đơn thuần là phun thuốc khử mùi, san ủi chôn lấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiền Giang đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt mùa khô 2023